۱۴۰۱/۰۹/۱۵

کسادی بی‌سابقه بازار خانه‌های نوساز

بهار امسال تورم مصالح ساختمانی در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته ۴۳.۴ درصد اعلام شد. بیشترین میزان رشد نیز به گروه سیمان، بتن، شن و ماسه با ۵۵.۸ درصد مربوط بود. تورم مصالح در مقایسه با فصل قبل یعنی زمستان ۱۴۰۰ نیز معادل ۷.۹ درصد رشد کرد. اثر رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی به شکل نوشته کسادی بی‌سابقه بازار خانه‌های نوساز اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.
کسادی بی‌سابقه بازار خانه‌های نوساز

بهار امسال تورم مصالح ساختمانی در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته ۴۳.۴ درصد اعلام شد. بیشترین میزان رشد نیز به گروه سیمان، بتن، شن و ماسه با ۵۵.۸ درصد مربوط بود. تورم مصالح در مقایسه با فصل قبل یعنی زمستان ۱۴۰۰ نیز معادل ۷.۹ درصد رشد کرد. اثر رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی به شکل

نوشته کسادی بی‌سابقه بازار خانه‌های نوساز اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید