۱۴۰۳/۰۵/۰۲

کارگاه ها در انتظار بازرسان کار باشند

بحث پیشگیری از حوادث کار و پیروی از آیین‌نامه‌های قانونی از جمله اهداف بازرسان کار به شمار می‌رود که در کاهش هزینه‌های اضافی ناشی از حوادث موثر است. بازرسان کار به منظور نظارت بر اجرای صحیح قانون کار و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار از طریق مراجعه مستقیم به کارگاه‌های مشمول قانون کار و بازرسی از آن در حفظ و صیانت از نیروی کار و محیط‌های کار تاثیرگذارند. نوشته کارگاه ها در انتظار بازرسان کار باشند اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
کارگاه ها در انتظار بازرسان کار باشند
کارگاه ها در انتظار بازرسان کار باشند

بحث پیشگیری از حوادث کار و پیروی از آیین‌نامه‌های قانونی از جمله اهداف بازرسان کار به شمار می‌رود که در کاهش هزینه‌های اضافی ناشی از حوادث موثر است. بازرسان کار به منظور نظارت بر اجرای صحیح قانون کار و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار از طریق مراجعه مستقیم به کارگاه‌های مشمول قانون کار و بازرسی از آن در حفظ و صیانت از نیروی کار و محیط‌های کار تاثیرگذارند.

نوشته کارگاه ها در انتظار بازرسان کار باشند اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید