۱۴۰۱/۰۹/۰۷

کارآفرین برتر در فاز چهارم: کمک دولتی نمی خواهیم چوب لای چرخمان نگذارید!

تاسیسات نیوز/ صدیقه بهزادپور: حمیدرضا شاهرخی مدیرعامل موسسه فنی شاهرخی تولید کننده باسابقه در عرصه تهویه و تاسیسات مکانیک ساختمان با تاکید بر تلفیق تجربه و علم جهت تولید محصولات منطبق با استانداردهای جهانی گفت: هیچ کمکی از دولت نمی خواهیم فقط چوب لای چرخ ما نگذارند و اجازه بدهند بدون مانع فعالیت کنیم. نوشته کارآفرین برتر در فاز چهارم: کمک دولتی نمی خواهیم چوب لای چرخمان نگذارید! اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
کارآفرین برتر در فاز چهارم: کمک دولتی نمی خواهیم چوب لای چرخمان نگذارید!
سود و زیان تولید در ایران

تاسیسات نیوز/ صدیقه بهزادپور: حمیدرضا شاهرخی مدیرعامل موسسه فنی شاهرخی تولید کننده باسابقه در عرصه تهویه و تاسیسات مکانیک ساختمان با تاکید بر تلفیق تجربه و علم جهت تولید محصولات منطبق با استانداردهای جهانی گفت: هیچ کمکی از دولت نمی خواهیم فقط چوب لای چرخ ما نگذارند و اجازه بدهند بدون مانع فعالیت کنیم.

نوشته کارآفرین برتر در فاز چهارم: کمک دولتی نمی خواهیم چوب لای چرخمان نگذارید! اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید