۱۴۰۳/۰۴/۳۰

چرا ۷۰ درصد ایرانی‌ها مشکل مسکن دارند؟

در حالی برای میلیون‌ها ایرانی خرید خانه آرزو است که جغرافیای ایران و نسبت آن با جمعیت می‌گیود نباید زمین در ایران تا این حد گران باشد.
چرا ۷۰ درصد ایرانی‌ها مشکل مسکن دارند؟
در حالی برای میلیون‌ها ایرانی خرید خانه آرزو است که جغرافیای ایران و نسبت آن با جمعیت می‌گیود نباید زمین در ایران تا این حد گران باشد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید