۱۴۰۱/۰۹/۰۷

پیشرفت ۳۰ درصدی محور حیدرآباد - نقده

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نقده گفت: عملیات راهسازی در ۹ کیلومتر از محور حیدرآباد به نقده در حال انجام است و این طرح تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
پیشرفت ۳۰ درصدی محور حیدرآباد - نقده
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نقده گفت: عملیات راهسازی در ۹ کیلومتر از محور حیدرآباد به نقده در حال انجام است و این طرح تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید