۱۴۰۱/۰۹/۰۷

پرداخت ۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به طرح نهضت ملی مسکن

به گزارش اسکان از وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر توضیحاتی در خصوص اجرای طرح نهضت ملی مسکن و همکاری بانک‌ها برای اجرای بهینه طرح ارایه کرد. سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تاکنون حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان توسط بانک مسکن به نوشته پرداخت ۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به طرح نهضت ملی مسکن اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.
پرداخت ۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به طرح نهضت ملی مسکن

به گزارش اسکان از وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر توضیحاتی در خصوص اجرای طرح نهضت ملی مسکن و همکاری بانک‌ها برای اجرای بهینه طرح ارایه کرد. سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تاکنون حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان توسط بانک مسکن به

نوشته پرداخت ۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به طرح نهضت ملی مسکن اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید