۱۴۰۱/۰۹/۰۷

وضعیت حمل و نقل کالا در گلستان بررسی شد

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان در نشست با مدیران شرکتهای حمل و نقل غرب استان به بررسی وضعیت حمل و نقل کالا پرداخت.
وضعیت حمل و نقل کالا در گلستان بررسی شد
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان در نشست با مدیران شرکتهای حمل و نقل غرب استان به بررسی وضعیت حمل و نقل کالا پرداخت.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید