۱۴۰۲/۰۱/۰۷

هویت سازی سازه ها دغدغه مدیریت ساخته ها

چهارمین کنفرانس مدیریت ساخته ها با هدف گسترش و رفع چالش ها و مدیریت ساخته ها در دانشگاه هنر و معماری پارس برگزار شد.

عبدی خجسته مدیر اجرایی چهارمین کنفرانس ملی ساخته در گفتگو خبرنگار پایگاه خبری اخبار ساخته ها  اهداف برگزاری چهارمین کنفرانس مدیریت ساخته ها را تشریح کرد.

انتهای پیام/

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
آیا قیمت مسکن تا پایان سال 1401 کاهش می یابد؟