۱۴۰۱/۰۹/۱۵

هویت «ریزنقش» بازار مسکن

این دو رویداد ظاهرا متفاوت هم‌‌اکنون خود را در شکل کاهش شدید عرضه ریزمتراژ‌‌ها همزمان با تقویت سهم این واحدها در معاملات خرید وفروش آپارتمان نشان داده و در عین حال منجر به تشدید سهم این واحدها در لرزش قیمت فروش آپارتمان در پایتخت شده است. تقاضا برای خرید ریزمتراژ‌‌ها در حالی هم‌‌اکنون در سطح نوشته هویت «ریزنقش» بازار مسکن اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.
هویت «ریزنقش» بازار مسکن

این دو رویداد ظاهرا متفاوت هم‌‌اکنون خود را در شکل کاهش شدید عرضه ریزمتراژ‌‌ها همزمان با تقویت سهم این واحدها در معاملات خرید وفروش آپارتمان نشان داده و در عین حال منجر به تشدید سهم این واحدها در لرزش قیمت فروش آپارتمان در پایتخت شده است. تقاضا برای خرید ریزمتراژ‌‌ها در حالی هم‌‌اکنون در سطح

نوشته هویت «ریزنقش» بازار مسکن اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید