۱۴۰۲/۰۷/۱۲

هفتمین جلسه کمیته جمع‌آوری آمار و اطلاعات و تحلیل داده‌های تصادفات جاده‌ای استان لرستان برگزار شد

هفتمین جلسه کمیته جمع‌آوری آمار و اطلاعات و تحلیل داده‌های تصادفات جاده‌ای استان لرستان با موضوع تحلیل تصادفات شهریورماه ۱۴۰۱ برگزار شد.
هفتمین جلسه کمیته جمع‌آوری آمار و اطلاعات و تحلیل داده‌های تصادفات جاده‌ای استان لرستان برگزار شد
هفتمین جلسه کمیته جمع‌آوری آمار و اطلاعات و تحلیل داده‌های تصادفات جاده‌ای استان لرستان با موضوع تحلیل تصادفات شهریورماه ۱۴۰۱ برگزار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها