۱۴۰۳/۰۴/۳۰

نظام نامه جدید دفاتر نمایندگی نظام مهندسی اعلام شد

به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر نظام نامه جدید دفاتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان را اعلام کرد. نوشته نظام نامه جدید دفاتر نمایندگی نظام مهندسی اعلام شد اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
نظام نامه جدید دفاتر نمایندگی نظام مهندسی اعلام شد
آمار تفکیکی ارجاع نظارت (عرضه) در مهرماه ۱۴۰۱

به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر نظام نامه جدید دفاتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان را اعلام کرد.

نوشته نظام نامه جدید دفاتر نمایندگی نظام مهندسی اعلام شد اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید