۱۴۰۱/۰۹/۱۵

مقاومت دستگاه‌ها به تخصیص اراضی برای نهضت ملی مسکن

درحالی که رئیس جمهور برای تخصیص اراضی اولتیماتوم تعیین کرده بود هنوز بسیاری از دستگاه‌ها برای تخصیص اراضی خود مقاومت می‌کنند. طرح نهضت ملی مسکن یکی از مهم‌ترین پروژه های است که دولت در دستور کار خود قرار داده است. یکی از مهم ترین نیازها برای ساخت این پروژه ها تامین اراضی است و پیش … نوشته مقاومت دستگاه‌ها به تخصیص اراضی برای نهضت ملی مسکن اولین بار در صما | صدای مهندسی ایران. پدیدار شد.
مقاومت دستگاه‌ها به تخصیص اراضی برای نهضت ملی مسکن

درحالی که رئیس جمهور برای تخصیص اراضی اولتیماتوم تعیین کرده بود هنوز بسیاری از دستگاه‌ها برای تخصیص اراضی خود مقاومت می‌کنند. طرح نهضت ملی مسکن یکی از مهم‌ترین پروژه های است که دولت در دستور کار خود قرار داده است. یکی از مهم ترین نیازها برای ساخت این پروژه ها تامین اراضی است و پیش …

نوشته مقاومت دستگاه‌ها به تخصیص اراضی برای نهضت ملی مسکن اولین بار در صما | صدای مهندسی ایران. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید