۱۴۰۱/۰۹/۰۷

مطالعات طرح بهسازی مناطق فرسوده آبادان آغاز شد

آبادان - ایرنا - معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور گفت: طرح مطالعاتی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای بهسازی برخی مناطق فرسوده آبادان آغاز شد.
مطالعات طرح بهسازی مناطق فرسوده آبادان آغاز شد
آبادان - ایرنا - معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور گفت: طرح مطالعاتی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای بهسازی برخی مناطق فرسوده آبادان آغاز شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید