۱۴۰۲/۰۷/۰۳

مدیرعامل جدید شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما)انتخاب شد

تهران- ایرنا- سخنگوی دولت گفت: شمس الدین فرزادی پور به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما)انتخاب شد
مدیرعامل جدید شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما)انتخاب شد
تهران- ایرنا- سخنگوی دولت گفت: شمس الدین فرزادی پور به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما)انتخاب شد

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟