۱۴۰۲/۰۷/۰۲

متقاضی هست، زمین نیست

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از عدم‌تامین زمین برای بیش از ۶‌هزار متقاضی موثر نهضت ملی مسکن در شهرهای تحت مسوولیت این بنیاد برای اجرای طرح ساخت یک‌میلیون مسکن در سال خبر داد. حمیدرضا سهرابی معاون مسکن شهری بنیاد مسکن در خصوص اجرای طرح نهضت ملی مسکن تحت مسوولیت بنیاد در شهرها با اعلام اینکه نوشته متقاضی هست، زمین نیست اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.
متقاضی هست، زمین نیست

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از عدم‌تامین زمین برای بیش از ۶‌هزار متقاضی موثر نهضت ملی مسکن در شهرهای تحت مسوولیت این بنیاد برای اجرای طرح ساخت یک‌میلیون مسکن در سال خبر داد. حمیدرضا سهرابی معاون مسکن شهری بنیاد مسکن در خصوص اجرای طرح نهضت ملی مسکن تحت مسوولیت بنیاد در شهرها با اعلام اینکه

نوشته متقاضی هست، زمین نیست اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟