۱۴۰۲/۰۹/۲۰

لزوم پیوست آموزشی برای اقدامات در حوزه ایمنی پایتخت

یک عضو شورای اسلامی شهر تهران بر لزوم وجود پیوست آموزش برای اقدامات حوزه ایمنی شهر تهران تاکید کرد. نوشته لزوم پیوست آموزشی برای اقدامات در حوزه ایمنی پایتخت اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
لزوم پیوست آموزشی برای اقدامات در حوزه ایمنی پایتخت
لزوم پیوست آموزشی برای اقدامات در حوزه ایمنی پایتخت

یک عضو شورای اسلامی شهر تهران بر لزوم وجود پیوست آموزش برای اقدامات حوزه ایمنی شهر تهران تاکید کرد.

نوشته لزوم پیوست آموزشی برای اقدامات در حوزه ایمنی پایتخت اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید