۱۴۰۳/۰۴/۳۰

قفل خانه‏‏‌دولتی کجاست؟

با گذشت بیش از یکسال از آغاز طرح ساخت یک‌میلیون مسکن در سال، آمارهای شبکه‌‌‌بانکی و اظهارات برخی از پیمانکاران نشان از عدم‌تحقق اهداف تعیین شده در این طرح دارد. آمارهای بانک مرکزی حاکی است تاکنون یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزار نفر به عنوان متقاضی واجد شرایط مسکن دولتی به شبکه بانکی معرفی شده‌‌‌اند اما این موضوع نوشته قفل خانه‏‏‌دولتی کجاست؟ اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.
قفل خانه‏‏‌دولتی کجاست؟

با گذشت بیش از یکسال از آغاز طرح ساخت یک‌میلیون مسکن در سال، آمارهای شبکه‌‌‌بانکی و اظهارات برخی از پیمانکاران نشان از عدم‌تحقق اهداف تعیین شده در این طرح دارد. آمارهای بانک مرکزی حاکی است تاکنون یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزار نفر به عنوان متقاضی واجد شرایط مسکن دولتی به شبکه بانکی معرفی شده‌‌‌اند اما این موضوع

نوشته قفل خانه‏‏‌دولتی کجاست؟ اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید