۱۴۰۲/۰۷/۰۴

قرارداد تسهیلات خودمالکی بیش از ۲۲ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن منعقد شد

قرارداد تسهیلات خودمالکی بیش از ۲۲ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن منعقد شد
عضو هیات‌مدیره بانک مسکن از انعقاد قرارداد خودمالکی ۲۲ هزار و ۷۲۰ واحد به مبلغ ۷ هزار میلیارد تومان خبر داد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟