۱۴۰۱/۰۹/۱۵

قابل توجه قبول شدگان آزمون شهریور ۱۴۰۱همدان

به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان اطلاعیه ای در خصوص پذیرفته شدگان آزمون نظام مهندسی آزمون شهریور 1401 به شرح ذیل صادر کرد:  نوشته قابل توجه قبول شدگان آزمون شهریور ۱۴۰۱همدان اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
قابل توجه قبول شدگان آزمون شهریور ۱۴۰۱همدان
قابل توجه قبول شدگان آزمون شهریور 1401

به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان اطلاعیه ای در خصوص پذیرفته شدگان آزمون نظام مهندسی آزمون شهریور 1401 به شرح ذیل صادر کرد: 

نوشته قابل توجه قبول شدگان آزمون شهریور ۱۴۰۱همدان اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید