۱۴۰۱/۰۹/۰۷

فاجعه جدید در جامعه مهندسی کشور

​به دلیل آینده شغلی نامعلوم، طی ده سال اخیر داوطلبان گروه ریاضی کنکور ۴۴ درصد کاهش داشتند. طبق اعلام رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در سال گذشته، نرخ بیکاری مهندسان ایرانی بالای ۶۰ درصد است و در این جامعه ۵۲ درصد فاقد مسکن هستند‌. نوشته فاجعه جدید در جامعه مهندسی کشور اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
فاجعه جدید در جامعه مهندسی کشور
جامعه مهندسی

​به دلیل آینده شغلی نامعلوم، طی ده سال اخیر داوطلبان گروه ریاضی کنکور ۴۴ درصد کاهش داشتند. طبق اعلام رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در سال گذشته، نرخ بیکاری مهندسان ایرانی بالای ۶۰ درصد است و در این جامعه ۵۲ درصد فاقد مسکن هستند‌.

نوشته فاجعه جدید در جامعه مهندسی کشور اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید