۱۴۰۱/۰۹/۱۵

عرضه مسکن بدون آب و برق؟

حسن شافعی در این‌باره اعلام کرد: پروژه نهضت ملی مسکن در شش شهر استان تهران به متوسط پیشرفت فیزیکی ۴۵درصد رسیده است و برخی در مرحله نازک‌‌کاری قرار دارد؛ اما با موانعی مثل عدم واریز آورده از سوی متقاضیان، پرداخت نشدن وام ۴۵۰میلیون تومانی توسط سیستم بانکی و همراهی نکردن دستگاه‌های خدمات‌‌رسان در تامین انشعابات نوشته عرضه مسکن بدون آب و برق؟ اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.
عرضه مسکن بدون آب و برق؟

حسن شافعی در این‌باره اعلام کرد: پروژه نهضت ملی مسکن در شش شهر استان تهران به متوسط پیشرفت فیزیکی ۴۵درصد رسیده است و برخی در مرحله نازک‌‌کاری قرار دارد؛ اما با موانعی مثل عدم واریز آورده از سوی متقاضیان، پرداخت نشدن وام ۴۵۰میلیون تومانی توسط سیستم بانکی و همراهی نکردن دستگاه‌های خدمات‌‌رسان در تامین انشعابات

نوشته عرضه مسکن بدون آب و برق؟ اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید