۱۴۰۱/۰۹/۱۵

ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین ابلاغ شد

تهران - ایرنا - ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین که در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به تصویب رسیده است، با امضای محمد مخبر معاون اول رییس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین ابلاغ شد
تهران - ایرنا - ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین که در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به تصویب رسیده است، با امضای محمد مخبر معاون اول رییس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید