۱۴۰۳/۰۴/۳۰

شورای نگهبان اساسنامه صندوق ملی مسکن را تائید کرد

اساسنامه صندوق ملی مسکن مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
شورای نگهبان اساسنامه صندوق ملی مسکن را تائید کرد
اساسنامه صندوق ملی مسکن مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید