۱۴۰۳/۰۵/۰۳

شهرها را با تعیین حریم برای جلوگیری از دست‌اندازی حفاظت کنیم

معاون معماری و شهرسازی اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: باید شهرها را با تعیین حریم برای جلوگیری از دست‌اندازی حفاظت کنیم تا تحت تأثیر پیامدهای منفی استقرار فعالیت‌ها قرار نگیرد.
شهرها را با تعیین حریم برای جلوگیری از دست‌اندازی حفاظت کنیم
معاون معماری و شهرسازی اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: باید شهرها را با تعیین حریم برای جلوگیری از دست‌اندازی حفاظت کنیم تا تحت تأثیر پیامدهای منفی استقرار فعالیت‌ها قرار نگیرد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید