۱۴۰۱/۰۹/۰۷

ششمین نمایشگاه حمل و نقل با اولویت پاسخگویی و شرکت دانش بنیان ها برگزار می شود

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی از ارائه عملکردها، پاسخگویی، اطلاع رسانی، امکان حضور دانشگاه ها، دانش بنیان ها و برگزاری نشست های خبری و تخصصی در ششمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته خبر داد.
ششمین نمایشگاه حمل و نقل با اولویت پاسخگویی و شرکت دانش بنیان ها برگزار می شود
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی از ارائه عملکردها، پاسخگویی، اطلاع رسانی، امکان حضور دانشگاه ها، دانش بنیان ها و برگزاری نشست های خبری و تخصصی در ششمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته خبر داد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید