۱۴۰۱/۰۹/۱۵

سیاست نوسازی بافت‌های فرسوده جلب مشارکت مالکان و ساکنان محلات هدف است

در نشست هم‌اندیشی مدیران شرکت بازآفرینی شهری ایران و با حضور دستیار وزیر راه و شهرسازی در امر مردمی‌سازی ضمن تاکید بر تقویت نظارت مردم بر عملکرد دولت بر نوسازی بافت‌های فرسوده بر جلب مشارکت مالکان و ساکنان محلات هدف، تاکید شد.
سیاست نوسازی بافت‌های فرسوده جلب مشارکت مالکان و ساکنان محلات هدف است
در نشست هم‌اندیشی مدیران شرکت بازآفرینی شهری ایران و با حضور دستیار وزیر راه و شهرسازی در امر مردمی‌سازی ضمن تاکید بر تقویت نظارت مردم بر عملکرد دولت بر نوسازی بافت‌های فرسوده بر جلب مشارکت مالکان و ساکنان محلات هدف، تاکید شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید