۱۴۰۳/۰۵/۰۳

سرپرست معاونت مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان قم منصوب شد

آیین تکریم و معارفه معاونت مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان قم برگزار شد.
سرپرست معاونت مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان قم منصوب شد
آیین تکریم و معارفه معاونت مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان قم برگزار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید