۱۴۰۲/۰۷/۰۴

سرپرست معاونت مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان قم منصوب شد

آیین تکریم و معارفه معاونت مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان قم برگزار شد.
سرپرست معاونت مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان قم منصوب شد
آیین تکریم و معارفه معاونت مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان قم برگزار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟