۱۴۰۳/۰۴/۳۰

ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی حاشیه شهر زابل با اعتبار ۱۷۷ میلیارد ریال توسط بنیاد مسکن

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان از ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی حاشیه شهر زابل با اعتبار ۱۷۷ میلیارد ریال توسط این اداره کل خبر داد.
ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی حاشیه شهر زابل با اعتبار ۱۷۷ میلیارد ریال توسط بنیاد مسکن
مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان از ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی حاشیه شهر زابل با اعتبار ۱۷۷ میلیارد ریال توسط این اداره کل خبر داد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید