۱۴۰۱/۰۹/۰۷

سازه‌های بتنی ضدزلزله در کشور تولید شد

عرفان ذالفغاریان، مسؤول تولید و اجرای سیستم‌های بتنی این شرکت فناور ، تولید سیستم‌های سبک بتنی را از محصولات این شرکت دانش‌بنیان دانست و گفت: این سیستم پیش‌ساخته بتنی در تیپ ویلاسازی، فوندانسیون‌های آن در دو روز و در تیپ تجهیز کارگاهی فونداسیون‌ها در یک نصف روز نصب می‌شوند و قطعات اصلی خانه نیز در نوشته سازه‌های بتنی ضدزلزله در کشور تولید شد اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.
سازه‌های بتنی ضدزلزله در کشور تولید شد

عرفان ذالفغاریان، مسؤول تولید و اجرای سیستم‌های بتنی این شرکت فناور ، تولید سیستم‌های سبک بتنی را از محصولات این شرکت دانش‌بنیان دانست و گفت: این سیستم پیش‌ساخته بتنی در تیپ ویلاسازی، فوندانسیون‌های آن در دو روز و در تیپ تجهیز کارگاهی فونداسیون‌ها در یک نصف روز نصب می‌شوند و قطعات اصلی خانه نیز در

نوشته سازه‌های بتنی ضدزلزله در کشور تولید شد اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید