۱۴۰۳/۰۵/۰۲

ساختارهای اصلی حوزه بازآفرینی شهری شیروان تقویت شود

دبیر ستاد بازآفرینی شهری پایدار ایران در دیدار با نماینده مردم شیروان و جمعی از مدیران شهری آن شهرستان بر تقویت ساختارهای اصلی حوزه بازآفرینی شهری آن شهر تاکید کرد.
ساختارهای اصلی حوزه بازآفرینی شهری شیروان تقویت شود
دبیر ستاد بازآفرینی شهری پایدار ایران در دیدار با نماینده مردم شیروان و جمعی از مدیران شهری آن شهرستان بر تقویت ساختارهای اصلی حوزه بازآفرینی شهری آن شهر تاکید کرد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید