۱۴۰۱/۰۹/۰۷

زمین‌‌‌های بدون متقاضی در شهرهای کوچک

به گزارش اسکان به نقل از بنیاد مسکن اعلام شد: از تعداد حدود بیش از ۲۶۰ هزار واحدی که اراضی آنها تامین شده است. تنها ۱۱۰‌هزار واحد متقاضی دارد و جاهایی اصلا ثبت‌نام انجام نشده است. بنیاد مسکن هرجایی که زمین باشد و متقاضی موثر باشد آمادگی احداث واحدهای مسکونی را دارد. بر اساس این نوشته زمین‌‌‌های بدون متقاضی در شهرهای کوچک اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.
زمین‌‌‌های بدون متقاضی در شهرهای کوچک

به گزارش اسکان به نقل از بنیاد مسکن اعلام شد: از تعداد حدود بیش از ۲۶۰ هزار واحدی که اراضی آنها تامین شده است. تنها ۱۱۰‌هزار واحد متقاضی دارد و جاهایی اصلا ثبت‌نام انجام نشده است. بنیاد مسکن هرجایی که زمین باشد و متقاضی موثر باشد آمادگی احداث واحدهای مسکونی را دارد. بر اساس این

نوشته زمین‌‌‌های بدون متقاضی در شهرهای کوچک اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید