۱۴۰۱/۰۹/۱۵

زاکانی با اعلام لیست ساختمان های ناایمن مخالفت کرد

شهردار تهران در واکنش به فاسد شدن مواد غذایی در سوله‌های مدیریت بحران که توسط یکی از اعضای شورای شهر تهران مطرح شده بود، گفت: در سوله‌های مدیریت بحران مواد غذایی نگهداری نمی‌شود. نوشته زاکانی با اعلام لیست ساختمان های ناایمن مخالفت کرد اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
زاکانی با اعلام لیست ساختمان های ناایمن مخالفت کرد
زاکانی با اعلام لیست ساختمان های ناایمن مخالفت کرد

شهردار تهران در واکنش به فاسد شدن مواد غذایی در سوله‌های مدیریت بحران که توسط یکی از اعضای شورای شهر تهران مطرح شده بود، گفت: در سوله‌های مدیریت بحران مواد غذایی نگهداری نمی‌شود.

نوشته زاکانی با اعلام لیست ساختمان های ناایمن مخالفت کرد اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید