۱۴۰۲/۰۹/۲۰

رویکرد نظارت ها بر ساختمان سازی پیشگیرانه باشد

رویکرد نظارت ها بر ساختمان سازی پیشگیرانه باشد
جهرم-امام جمعه جهرم با اشاره به اینکه نظارت بر ساخت و سازها باید به طور جدی انجام شود، گفت: باید قبل از وقوع حادثه از بروز آن پیشگیری شود.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید