۱۴۰۳/۰۴/۳۰

رویای برق ارزان از محل پشت بامها

تاسیسات نیوز/ صدیقه بهزادپور:بهروز مرادی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: نصب پنل های خورشیدی روی پشت بامها با هدف تولید برق و خرید محصول تولیدشده توسط سوی مردم از سوی دولت به ظاهر خوب و مطلوب به نظر می رسد اما اجرای آن در مراحل نخست حاکی از وجود مشکلاتی چند در این زمینه است هر چند در صورت اجرای بهینه کارآ و مفید است. نوشته رویای برق ارزان از محل پشت بامها اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
رویای برق ارزان از محل پشت بامها
برق از انرژی خورشیدی

تاسیسات نیوز/ صدیقه بهزادپور:بهروز مرادی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: نصب پنل های خورشیدی روی پشت بامها با هدف تولید برق و خرید محصول تولیدشده توسط سوی مردم از سوی دولت به ظاهر خوب و مطلوب به نظر می رسد اما اجرای آن در مراحل نخست حاکی از وجود مشکلاتی چند در این زمینه است هر چند در صورت اجرای بهینه کارآ و مفید است.

نوشته رویای برق ارزان از محل پشت بامها اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید