۱۴۰۱/۰۹/۰۷

روز جهانی شهرسازی و چالش های پیش رو

دکتر رفیعیان عضو هیات علمی گروه شهر سازی دانشگاه تربیت مدرس، ضمن تبریک روز جهانی شهر سازی و نوزدهمین سال بزرگداشت شهرسازی گفت: آن چیزی که بدیهی است شهرسازی حلقه اتصال نظام مهندسی کشور است که بعد کالبدی و نظام اجتماعی مهندسی را بر عهده دارد. وی در خصوص جایگاه رشته شهرسازی در حوزه صنعت ساختمان سازی خاطرنشان کرد: نوشته روز جهانی شهرسازی و چالش های پیش رو اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
روز جهانی شهرسازی و چالش های پیش رو
معماری و شهرسازي

دکتر رفیعیان عضو هیات علمی گروه شهر سازی دانشگاه تربیت مدرس، ضمن تبریک روز جهانی شهر سازی و نوزدهمین سال بزرگداشت شهرسازی گفت: آن چیزی که بدیهی است شهرسازی حلقه اتصال نظام مهندسی کشور است که بعد کالبدی و نظام اجتماعی مهندسی را بر عهده دارد. وی در خصوص جایگاه رشته شهرسازی در حوزه صنعت ساختمان سازی خاطرنشان کرد:

نوشته روز جهانی شهرسازی و چالش های پیش رو اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید