۱۴۰۱/۰۹/۱۲

رمزگشایی از قلعه ارباب گشتاسب در خانی‌آباد شمالی/ قلعه ارباب چطور قلعه اسفندیاری شد؟

همشهری آنلاین نوشت:گذشت زمان، چهره محله خانی‌آباد شمالی را به طور کلی دگرگون کرده است. زمین‌های بایر و کشاورزی، همچنین قلعه ارباب گشتاسب یا همان قلعه اسفندیاری، جای خود را به بوستان، مراکز خدماتی و بافت مسکونی داده‌اند و دیگر نمی‌توان در هیاهوی شهرنشینی کنونی، اثری از آنها یافت.
رمزگشایی از قلعه ارباب گشتاسب در خانی‌آباد شمالی/ قلعه ارباب چطور قلعه اسفندیاری شد؟
همشهری آنلاین نوشت:گذشت زمان، چهره محله خانی‌آباد شمالی را به طور کلی دگرگون کرده است. زمین‌های بایر و کشاورزی، همچنین قلعه ارباب گشتاسب یا همان قلعه اسفندیاری، جای خود را به بوستان، مراکز خدماتی و بافت مسکونی داده‌اند و دیگر نمی‌توان در هیاهوی شهرنشینی کنونی، اثری از آنها یافت.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید