۱۴۰۱/۰۹/۰۷

رفع تعرض فوری یک هزار و ۴۳۸ هکتار از زمین‌های دولتی

به گزارش اسکان از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علیرضا فخاری اظهار کرد: از مجموع ۲ هزار و ۱۶۴ مورد تعرض صورت گرفته به اراضی دولتی در ۷ ماه نخست سال جاری ۲ هزار و ۱۶۲ مورد آن معادل یک هزار و ۴۳۸ هکتار زمین رفع تعرض فوری شده و دو پرونده باقی‌مانده جهت نوشته رفع تعرض فوری یک هزار و ۴۳۸ هکتار از زمین‌های دولتی اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.
رفع تعرض فوری یک هزار و ۴۳۸ هکتار از زمین‌های دولتی

به گزارش اسکان از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علیرضا فخاری اظهار کرد: از مجموع ۲ هزار و ۱۶۴ مورد تعرض صورت گرفته به اراضی دولتی در ۷ ماه نخست سال جاری ۲ هزار و ۱۶۲ مورد آن معادل یک هزار و ۴۳۸ هکتار زمین رفع تعرض فوری شده و دو پرونده باقی‌مانده جهت

نوشته رفع تعرض فوری یک هزار و ۴۳۸ هکتار از زمین‌های دولتی اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید