۱۴۰۱/۰۹/۰۷

راه اندازی گشت ایمنی ساختمان

به گزارش تاسیسات نیوز، سخنگوی شهرداری تهران گفت: در گشت های بررسى ایمنى ساختمان هاى ناایمن علاوه بر آتش نشانى، شهردارى تهران، نظام مهندسى و ستاد بحران حضور خواهند داشت. نوشته راه اندازی گشت ایمنی ساختمان اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
راه اندازی گشت ایمنی ساختمان
پلاسکو های دیگر در تهران

به گزارش تاسیسات نیوز، سخنگوی شهرداری تهران گفت: در گشت های بررسى ایمنى ساختمان هاى ناایمن علاوه بر آتش نشانى، شهردارى تهران، نظام مهندسى و ستاد بحران حضور خواهند داشت.

نوشته راه اندازی گشت ایمنی ساختمان اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید