۱۴۰۱/۰۹/۱۲

راه اندازی مجدد سوآپ گازوییل در بندرامیرآباد پس از هفت سال/ ضرورت افزایش تعامل در حوزه انرژی با کشورهای حاشیه خزر

مدیرکل بندر امیرآباد از راه اندازی مجدد سوآپ گازوییل در بندرامیرآباد پس از هفت سال خبر داد و بر ضرورت افزایش تعامل در حوزه انرژی با کشورهای حاشیه خزر تاکید کرد.
راه اندازی مجدد سوآپ گازوییل در بندرامیرآباد پس از هفت سال/ ضرورت افزایش تعامل در حوزه انرژی با کشورهای حاشیه خزر
مدیرکل بندر امیرآباد از راه اندازی مجدد سوآپ گازوییل در بندرامیرآباد پس از هفت سال خبر داد و بر ضرورت افزایش تعامل در حوزه انرژی با کشورهای حاشیه خزر تاکید کرد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید