۱۴۰۱/۰۹/۱۲

راه اندازی سامانه عضویت مهندسان

مانی فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از راه‌اندازی سامانه عضویت مهندسان در همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان خبر داد. نوشته راه اندازی سامانه عضویت مهندسان اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
راه اندازی سامانه عضویت مهندسان
راه اندازی سامانه عضویت مهندسان

مانی فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از راه‌اندازی سامانه عضویت مهندسان در همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان خبر داد.

نوشته راه اندازی سامانه عضویت مهندسان اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید