۱۴۰۱/۰۹/۱۵

راه‌اندازی پنجره واحد زمین در تمامی استان‌ها تا پایان سال

با توجه به افزایش قیمت زمین ناشی از کاهش ارزش پول ملی و ایجاد تلاطمات پیاپی در بازار دارایی‌های مختلف، «تغییر کاربری اراضی کشاورزی» صرفه اقتصادی بالایی برای صاحبان این اراضی دارد چراکه تولید محصولات کشاورزی به این اندازه درآمدزایی ندارد. شواهد حاکی از آن است که طی سال‌های اخیر، تغییر کاربری غیرمجاز به سرعت نوشته راه‌اندازی پنجره واحد زمین در تمامی استان‌ها تا پایان سال اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.
راه‌اندازی پنجره واحد زمین در تمامی استان‌ها تا پایان سال

با توجه به افزایش قیمت زمین ناشی از کاهش ارزش پول ملی و ایجاد تلاطمات پیاپی در بازار دارایی‌های مختلف، «تغییر کاربری اراضی کشاورزی» صرفه اقتصادی بالایی برای صاحبان این اراضی دارد چراکه تولید محصولات کشاورزی به این اندازه درآمدزایی ندارد. شواهد حاکی از آن است که طی سال‌های اخیر، تغییر کاربری غیرمجاز به سرعت

نوشته راه‌اندازی پنجره واحد زمین در تمامی استان‌ها تا پایان سال اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید