۱۴۰۱/۰۹/۱۵

دولت بسته جامع تشویقی برای بازآفرینی شهری در نظر گرفته است

بیرجند- ایرنا- معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی ایران گفت: شتاب‌گیری نوسازی مسکن در بازآفرینی شهری از اهداف دولت بوده و برای این منظور بسته جامع تشویقی در چهار بخش اداری، مالی‌، شهرسازی و زمین درنظر گرفته است.
دولت بسته جامع تشویقی برای بازآفرینی شهری در نظر گرفته است
بیرجند- ایرنا- معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی ایران گفت: شتاب‌گیری نوسازی مسکن در بازآفرینی شهری از اهداف دولت بوده و برای این منظور بسته جامع تشویقی در چهار بخش اداری، مالی‌، شهرسازی و زمین درنظر گرفته است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید