۱۴۰۲/۰۷/۰۲

خرید مسکن با بودجه ۳ میلیارد تومان در مرکز تهران

در گزارش زیر به بررسی مشخصات آپارتمان‌های ۳ میلیاردی مرکز تهران خواهیم پرداخت.
خرید مسکن با بودجه ۳ میلیارد تومان در مرکز تهران
در گزارش زیر به بررسی مشخصات آپارتمان‌های ۳ میلیاردی مرکز تهران خواهیم پرداخت.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟