۱۴۰۳/۰۴/۲۳

خرید مسکن با بودجه ۳ میلیارد تومان در مرکز تهران

در گزارش زیر به بررسی مشخصات آپارتمان‌های ۳ میلیاردی مرکز تهران خواهیم پرداخت.
خرید مسکن با بودجه ۳ میلیارد تومان در مرکز تهران
در گزارش زیر به بررسی مشخصات آپارتمان‌های ۳ میلیاردی مرکز تهران خواهیم پرداخت.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید