۱۴۰۲/۰۷/۰۲

خانه‌های نوساز بی‌مشتری/ دلالی به جای ساخت مسکن؟

دنیای اقتصاد نوشت: با در نظر گرفتن ظرفیت درونی بازار مسکن، فروش واحدهای نوساز با قیمتی که مدنظر گروهی از سازنده‌هاست، تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسد و به همین خاطر سازنده‌ها در مواجهه با نامعادله هزینه ساخت و فروش، به کلی از فروش منصرف می‌شوند.
خانه‌های نوساز بی‌مشتری/ دلالی به جای ساخت مسکن؟
دنیای اقتصاد نوشت: با در نظر گرفتن ظرفیت درونی بازار مسکن، فروش واحدهای نوساز با قیمتی که مدنظر گروهی از سازنده‌هاست، تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسد و به همین خاطر سازنده‌ها در مواجهه با نامعادله هزینه ساخت و فروش، به کلی از فروش منصرف می‌شوند.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟