۱۴۰۱/۰۹/۱۵

حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در مازندران وارد فاز عملیاتی شد

ساری - ایرنا - معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه‌ و شهرسازی مازندران از عملیاتی شدن فرآیند ساخت حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.
حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در مازندران وارد فاز عملیاتی شد
ساری - ایرنا - معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه‌ و شهرسازی مازندران از عملیاتی شدن فرآیند ساخت حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید