۱۴۰۱/۰۹/۰۷

جلسه بررسی بودجه سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی برگزار شد

جلسه بررسی بودجه سازمان مجری با حضور اعضای مجمع عمومی سازمان در پروژه مصلای امام‌خمینی(ره) برگزار شد.
جلسه بررسی بودجه سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی برگزار شد
جلسه بررسی بودجه سازمان مجری با حضور اعضای مجمع عمومی سازمان در پروژه مصلای امام‌خمینی(ره) برگزار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید