۱۴۰۲/۰۷/۱۲

ثبت بیش از ۱۰ هزار مورد آزمایش در پروژه بزرگراه کرمانشاه- میاندوآب

مدیرکل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کرمانشاه از ثبت بیش از ۱۰ هزار مورد آزمایش در پروژه بزرگراه کرمانشاه- میاندوآب خبر داد.
ثبت بیش از ۱۰ هزار مورد آزمایش در پروژه بزرگراه کرمانشاه- میاندوآب
مدیرکل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کرمانشاه از ثبت بیش از ۱۰ هزار مورد آزمایش در پروژه بزرگراه کرمانشاه- میاندوآب خبر داد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها