۱۴۰۱/۱۱/۱۴

تولید دانش جدید راه کار مناسب برای نجات اقتصاد کشور

کلیه پروژه های عمرانی، زیر ساختی و پروژه های صنعتی به کمک این دانش از بهره وری بهتری برخوردار خواهند شد.

پرفسور محمود گلابچی استاد دانشگاه تهران و چهره ماندگار ایران در معماری و مهندسی راه و ساختمان و بنیان گذار دانشگاه معماری پارس و دارای کرسی یوسکو در معماری اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری اخبار ساخته ها گفت: کنفرانس مدیریت ساخته ها می تواند دانش جدید برای کمک به اقتصاد کشور ایجاد کند.

وی افزود، کلیه پروژه های عمرانی، زیر ساختی و پروژه های صنعتی به کمک این دانش از بهره وری بهتری برخوردار خواهند شد.

 

انتهای پیام/

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
آیا قیمت مسکن تا پایان سال 1401 کاهش می یابد؟