۱۴۰۱/۰۹/۰۷

توسعه افقی اقدامی منطقی برای اجرای نهضت ملی مسکن است

تهران- ایرنا- عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: توسعه افقی که به عنوان یکی از محورهای ساخت و ساز در قالب نهضت ملی مسکن مطرح است، اقدامی منطقی و کارشناسی برای اجرای این طرح بزرگ محسوب می‌شود.
توسعه افقی اقدامی منطقی برای اجرای نهضت ملی مسکن است
تهران- ایرنا- عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: توسعه افقی که به عنوان یکی از محورهای ساخت و ساز در قالب نهضت ملی مسکن مطرح است، اقدامی منطقی و کارشناسی برای اجرای این طرح بزرگ محسوب می‌شود.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید