۱۴۰۱/۰۹/۰۷

تعریض، بهسازی و روکش آسفالت محور جغین در حال انجام است

معاون راهداری اداره‌ کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان هرمزگان، گفت: تکمیل، تعریض، بهسازی و روکش آسفالت محور جغین در حال انجام است.
تعریض، بهسازی و روکش آسفالت محور جغین در حال انجام است
معاون راهداری اداره‌ کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان هرمزگان، گفت: تکمیل، تعریض، بهسازی و روکش آسفالت محور جغین در حال انجام است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید